POSEFILTER

Posefilter av syntetisk materiale

Posefilter er den vanligste typen luftfilter på markedet. Posefilter brukes hovedsakelig i varmeutstyr, i mat- og drikkeindustrien og i medisinske institusjoner. De store overflatene på filterposene og koniske lommeposene sammen med moderne syteknologi sikrer det lavest mulige nominelle trykkfallet på filtrene og er økonomisk energibesparende. Den store filtreringsoverflaten på posefiltret øker effektiviteten av luftfiltrering og er derfor spesielt godt egnet for bruk på luftinntakssiden som et fint filter i et travelt urbant miljø.

Posefiltrene våre er tilgjengelige i smelteblått syntetisk materiale eller glassfibermateriale. Filterparametrene kan justeres til riktig filtreringsklasse i henhold til driftsbetingelsene og kravene til din spesifikke ventilasjonsenhet.

Posefiltrene til Filtermeister er en investering i et kvalitetsfilter med lavt trykkfall som holder vedlikeholdskostnader og strømkostnadene på enheten under kontroll. Optimalt energiforbruk av filtrene våre er veldig viktig for oss, derfor har filtrene i vårt produktsortiment hovedsakelig bare energimerkinger A til C.

Posefilter med metallramme er egnet til bruk under både normale og mer ekstreme forhold. Metallrammen på posefiltrene er sterk og stabil, noe som forenkler installasjonen av filtrene i ventilasjonsaggregatet, samt under vedlikehold. Posefilter i spesielle størrelser kan produseres på bestilling i henhold til dimensjonene gitt av kunden. Rammetykkelser på 20 mm eller 24 mm er tilgjengelige på forespørsel.

Posefilter laget av glassfibermateriale

Posefilter laget av glassfibermateriale er spesielt godt egnet for bruk i nordisk fuktig klima. Disse filtrene har høyere kostnad enn filter laget av syntetisk materiale, grunnen til det er fordi de har en betydelig lavere nominell trykkmotstand og et lavere energiforbruk enn filter av syntetisk materiale. Glassfibermaterialet blir ikke tett selv i fuktige omgivelser og sikrer feilfri betjening av ventilasjonsanordningen selv under ekstreme forhold.

Posefilter impregnert med aktivt kull

Posefilter som er impregnert med aktivt kull kan brukes i kjøkken, røykerom, garderober, etc. for å filtrere og fjerne lukt. Disse filtrene er designet for å adsorbere lave konsentrasjoner av ubehagelig lukt, gassformige og farlige forurensninger. Denne type filter har på samme måte som glassfiberfiltre det samme lave nominelle trykkfallet og den høye støvkapasiteten og de kan enkelt legges til eller erstattes med eksisterende filter for å forbedre kvaliteten på luktfri luft som filtreres gjennom ventilasjonssystemer.

Disse filtrene er laget av syntetisk filterduk impregnert med aktivt kull, som tillater frigjøring av lave konsentrasjoner av skadelige gasser (nitrogenoksider, svoveldioksid, ozon, organiske forbindelser fra utslipp av kjøretøy, etc.) og flyktige organiske forbindelser som løsemidler og aerosoler. Løsninger med slike filter brukes ofte i kjøpesentre, flyplasser, restauranter, laboratorier og sykehus, der ventilasjonsmengden er høy og konsentrasjonen av ubehagelig lukt kan lett oppstå.

De viktigste bruksområdene

  • Posefilter av Filtermeister ISO Coarse 50–85% er egnet for bruk i offentlig ventilasjons- og klimaanlegg i kontorbygg, kjøpesentre, skoler og som forfilter i lakkutstyr.
  • Posefilter av Filtermeister ePM10 50% – ePM1 85% er egnet til forfiltrering av fint støv og luftfiltrering i sykehus, IT-sentre, apotek og finmekanikkindustri, samt til bruk som forfilter i ventilasjonsutstyr med HEPA-filter.

Posefilter med kuttede filterposer er tilgjengelig på forespørsel.