Handlekurv

GODT Å VITE

Støtte

Hvordan å bytte filtre?

Det er viktig for ventilasjonssystemets tilstand og fungering at systemet vedlikeholdes regelmessig, avhengig av objektets plassering. Hvis den ventilerte gjenstanden er lokalisert i en by, ei bygda eller en vei med travel trafikk, må vedlikeholdet av ventilasjonsutstyret utføres minst to ganger i året. I tynt befolkede…
17. mars 2020
Støtte

Hvilket filter å velge?

WHO’s (Verdens Helseorganisasjon) anbefalte grensene for støvoppsamling er som følger: Utendørs luft som midlertidig kan inneholde forurensning. Utendørs luft med en høy konsentrasjon av svevestøv. Utendørs med veldig høye konsentrasjoner av svevestøv. Anbefalinger for valg av tilluftsfilter. GENEREL VENTILASJON SUP 1 - SUP 2 Permanent…
13. mars 2020
Standarder

ISO Standarder

ISO 16890 Standard Fra 1. juli 2018 vil EN ISO 16890-standarden for filtre og filtrering erstatte den forrige standarden EN 779. Hovedforskjellen mellom standardene er, at ISO 16890 krever å teste effektiviteten til filtre over et bredere spekter av partikler, og dermed gi ytterligere informasjon…
19. februar 2020