Personvernregler

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og brukere. Følgelig har vi etablert denne personvernerklæringen for innsamling, bruk, utlevering, overføring og lagring av kundedata. Våre aktiviteter på Internett er i samsvar med alle relevante aktiviteter og relevant lovgivning i EU og lovene i Norge.

Beskyttelse av personopplysninger, immateriell eiendom og teknisk informasjon

Vilkårene i denne personvernerklæringen gjelder for Filtrimeister-nettstedet (www.filtrimeister.no) og salongen (inkludert leveringsstedet). Filtrimeister samler inn og behandler bare de personlige dataene som er nødvendige for å betjene kunden i salongen og online bestillingsmiljø og for å drive lojalitetsprogrammet.

Filtrimeister videresender kun direkte markedsføring, kampanje og rabattilbud til kunder hvis kunden har gitt sitt samtykke, og det kan sendes i reproduserbar form. Kunden har rett til å trekke tilbake dette samtykke når som helst. Dataene lar oss informere kunder om Filtrimeister-nyheter, kampanjer og arrangementer. En kunde som ikke ønsker å være på vår nyhetsbrevliste, kan når som helst velge bort. Vi bruker også de innsamlede personopplysningene for levering av varer og oppfyllelse av forpliktelser overfor kunden.

Personopplysninger er data som Filtrimeister samler inn for å kunne tilby en tjeneste, identifisere en person, kontakte en person for å tilby en tjeneste eller løse problemer. Filtrimeister behandler ikke sensitive personopplysninger som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 (generell databeskyttelsesforordning eller GDPR eller EU-forordning 2016/679).

Filtrimeister er forpliktet til å beskytte personopplysningene til kunder og brukere og deres privatliv. Aktivitetene til Filtrimeister på Internett er i samsvar med alle relevante aktiviteter og relevant lovgivning i EU og lovene i Norge, inkludert EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679.

Filtrimeister tar alle forholdsregler (inkludert administrative, tekniske og fysiske tiltak) for å beskytte de personopplysningene som samles inn. Bare autoriserte personer har tilgang til å endre og behandle dataene. Databasebrukere har fullført de nødvendige instruksjonene for bruk av databasen.

Sikkerhet

Det følgende beskriver prinsippene i Filtrimeister personvernregler angående innsamling, behandling, bruk, publisering, overføring, modifisering, glemning og sletting av personopplysninger.

Filtrimeister personlige data som har blitt kjent under bestillinger og kjøp i salongen, nettstedet og online servicemiljø vil bli behandlet som konfidensiell informasjon. En kryptert datakommunikasjonskanal med banker sikrer sikkerheten til kjøperens personlige data og bankopplysninger.

Disse prinsippene gjelder ikke behandling av data fra juridiske enheter og andre selskaper / institusjoner, og dekker heller ikke behandlingen av personopplysninger på nettstedene / tjenestemiljøene som våre nettsteder / tjenestemiljøer refererer til (eksterne lenker). Personen som representerer selskapet (som oppdragsgiver) er ikke en fysisk person, da det er en autorisert representant for en juridisk person hvis behandling av personopplysninger ikke er regulert av EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679. Alt Filtrimeister-servicepersonell som kommer i kontakt med personopplysninger, har fått beskjed om å overholde EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 og bruke sikkerhetstiltak i arbeidet med Filtrimeister-kundeservice.

Datainnsamling

Filtrimeister behandler følgende personopplysninger: a) Personlig identifikasjonskode b) Navn c) Adresse d) Telefonnummer e) e-postadresse f) informasjon om kjøp gjort av kunden og kontrakter inngått med kunden.

Når det gjelder fysiske personer, er dataene som skal samles inn, om nødvendig, en personlig identifikasjonskode for å identifisere unikhet, for kommunikasjon med navn, e-postadresse, mobiltelefon, by og land der du befinner deg. For å behandle dataene til juridiske enheter samler vi inn registreringsnummer, momsnummer, navn, land, adresse, e-postadresser for kontakt og sending av faktura, navnene på kontaktpersonene som representerer selskapet og deres e-postadresser og kontakttelefoner.

Når du besøker Filtrimeister-nettstedet, samles ikke-personaliserte tekniske data om den besøkende. I tjenestemiljøer (nettbestillingsmiljø og salong) samles det også inn personopplysninger for levering av tjenester og identifisering av personer. Filtrimeister samler inn data i løpet av registrerte kjøp / salgstransaksjoner og fra personer som deltar i lojalitetsprogrammet for å bestemme rabattprisen og identifisere kunden (i salgssystemet). Data samles også inn på nettstrafikken for å forbedre og gjøre miljøet mer behagelig for besøkende. I bestillingsmiljøet til e-butikken Filtrimeister kan det samles inn personlige data om emner av interesse for enkeltpersoner (inkl. Innhold i handlekurven, preferanser, holdninger, atferd osv.) For å forbedre levering av forventet informasjon og derved forbedre kundeopplevelsen innen tjenester og direkte markedsføring.

De tekniske dataene som samles inn på nettstedet er begrenset til Internett-adressen (IP-adressen) til datamaskinen eller datanettverket som brukes, programvareversjonen av datamaskinens nettleser og operativsystem, tidspunktet for besøket (tid, dato, år). IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon unntatt for tjenestemiljøer der dette er et ekstra sikkerhetstiltak.

Oppbevaring, overføring og personlige rettigheter til dataene som samles inn

Ikke-personaliserte tekniske data samlet inn på nettstedet lagres på ubestemt tid. Personopplysninger knyttet til personaliserte henvendelser og / eller transaksjoner lagres i opptil 7 år etter siste samhandling med tjenesteleverandøren på grunn av plikten til å sertifisere transaksjoner i regnskapsloven. Interaksjoner inkluderer å svare på direkte markedsføring ved å se på eller klikke på en lenke.

Personopplysningene som behandles av Filtrimeister kan overføres uten samtykke fra personen til en institusjon eller person som har en direkte rett som følger av loven (for eksempel en rettssak eller en prosessbehandling) og et berettiget behov. I tillegg kan Filtrimeister avsløre informasjon om individuelle brukere til en tredjepart som tilbyr Filtrimeister e-butikktjenester og er kontraktspliktig til å holde den delte informasjonen konfidensiell. En tredjepart er for eksempel partneren vår, hvis oppgaver er å transportere varene som selges i e-butikken.

Filtrimeisters personopplysninger behandlet av kunder i forbindelse med kjøp anses som konfidensiell, og retten til å behandle, utstede eller overføre disse dataene er dataansvarlig (kunde) eneansvarlig.

En person har rett til å undersøke dataene som er samlet inn om ham eller henne, kreve korreksjon av uriktige data, kreve at behandlingen av hans eller hennes personopplysninger avsluttes og utøve andre rettigheter som følger av personvernloven. De innsamlede personopplysningene kan vises, endres og suppleres i «Min konto» -området på nettstedet vårt.

Som standard blir ikke personlige data publisert, bortsett fra underlagt bekreftelse. Alle personer har rett til å få tilgang til deres personlige data i tjenestemiljøer. Hvis reparasjon er mulig, avhengig av servicemiljøet, kan det gjøres umiddelbart. Hvis personopplysningene ikke kan endres, er tilgjengelige, send inn en forespørsel om å få eller korrigere dataene på en måte som muliggjør identifikasjon. Hvis mulig vil dataene bli utstedt eller korrigert innen 7 virkedager. Hvis du ønsker å velge bort direkte markedsføringstilbud for alle eller noen av emnene, kan du gjøre det umiddelbart via lenken i bunnteksten til hver markedsførings-e-post du sender. Endringen trer i kraft umiddelbart. Hvis det (ikke lenger) er et rettslig grunnlag for behandling, utlevering eller tilgang til personopplysninger, avslutning eller sletting av bruken av opplysningene, kan avslutning av utlevering av opplysningene eller avslutning av innvilgelse av tilgang til opplysningene være nødvendig. For det formål bør det søkes på en måte som muliggjør identifikasjon. En anmodning skal ikke imøtekommes hvis: – det kan skade en annen persons rettigheter og friheter, – det kan hindre levering eller ikke-levering av en tjeneste, – det kan hindre lovhåndhevelsesmyndigheters arbeid, – det er ikke teknisk nødvendig og / eller mulig. – søkerens identitet er ikke juridisk bundet av dataene. – identiteten til søkeren kan ikke identifiseres.

For eksempel: – Du kan ikke slette en e-postadresse hvis du ikke lenger vil motta tilbud om direkte markedsføring. For å oppfylle kravet trenger du bare å ha en e-postadresse å sammenligne – slik at det ikke sendes noe brev. – Det er ikke mulig å slette alle data fra salgsprogrammet (CRM) med mindre mer kontakt anbefales. For å oppfylle kravet må det fremdeles være nok data å sammenligne – slik at det ikke blir kontakt.

Filtrimeister AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger og videresender de personopplysningene som er nødvendige for å foreta innbetalinger til autorisert behandler Stripe, Vipps.

Personvernregler Vilkår og endringer

Ved å bruke Filtrimeister-nettstedet bekrefter kunden at han / hun godtar denne personvernpolicyen. Filtrimeister forbeholder seg retten til å endre vilkårene i personvernreglene om nødvendig, og varsle alle involverte personer. Filtrimeister sørger for at uansett eventuelle endringer alltid er lovlig beskyttelse av kundenes personlige data. Ved å bruke nettstedet vårt, antar vi at du har lest og godtar disse retningslinjene.

Ytterligere spørsmål om behandling av personopplysninger og andre forespørsler eller søknader knyttet til behandling av personopplysninger skal sendes til info@filtrimeister.com. Hvis kunden finner at hans eller hennes rettigheter er blitt krenket under behandlingen av personopplysninger, har han eller hun rett til å søke Datatilsynet eller en domstol om avslutning av overtredelsen.

Åndsverk

Innholdet på Filtrimeister-nettstedet (inkludert men ikke begrenset til alle bilder og tekst) tilhører Filtrimeister eller andre organisasjoner og er beskyttet av lover om immateriell eiendom, med mindre annet er spesifisert. Distribusjon eller bruk, helt eller delvis, av innholdet på Filtrimeister nettsted for kommersielle formål er forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Filtrimeister. Filtrimeister-nettstedet inneholder også lenker og lenker til tredjeparts nettsteder hvis innhold ikke er en del av Filtrimeister. Filtrimeister er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen konsekvenser av bruken av dem.

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er en informasjonsfil som er lagret i nettleseren din, som viser oss dine preferanser, for eksempel påminner deg om e-postadressen din på favorittsiden, slik at du ikke trenger å legge inn den hver gang.

Du kan sjekke informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du ser hvilke innstillinger som er angitt og hvordan du sletter dem: www.allaboutcookies.org.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å analysere informasjon om trafikk til nettstedet vårt; for eksempel hvilke sider som vises, hvor lenge en side har vært, og hvilken nettleser som brukes. Informasjonen blir samlet inn med JavaScript-koder, men vi ber ikke om, samler inn eller lagrer personlig informasjon – så vi har ikke informasjon om hvem du er. Mer informasjon om Google Analytics personvernregler og informasjonskapslene deres finner du her.

reCAPTCHA

Nettstedet vårt er beskyttet av personvernreglene for reCAPTCHA og Google og tilleggsvilkår for bruk. ReCAPTCHA er et Google-verktøy som beskytter nettsteder mot spam og andre automatiserte forbrytelser.

Rediger eller fjern informasjonen din

Ønsker du å endre eller fjerne din personlige informasjon som du har lagt igjen på nettstedet vårt? Kontakt info@filtrimeister.no.