Handlekurv

WHO’s (Verdens Helseorganisasjon) anbefalte grensene for støvoppsamling er som følger:

UTENDØRS LUFT

ODA 1

Utendørs luft som midlertidig kan inneholde forurensning.

ODA 2

Utendørs luft med en høy konsentrasjon av svevestøv.

ODA 3

Utendørs med veldig høye konsentrasjoner av svevestøv.

INNENDØRS LUFT

Anbefalinger for valg av tilluftsfilter.

GENEREL VENTILASJON

SUP 1

SUP 2

Permanent brukte rom

For eksempel: Barnehager, skoler, kontorer, hotell, hus, møte- og konferanserom, utstilling, teater, kino og konsertsaler.

SUP 3

Midlertidige rom

For eksempel: Lagerhus, kjøpesentre, vaskerier, serverrom.

SUP 4

Rom for kort tids bruk

For eksempel: Lager, toaletter, trapper.

SUP 5

Sjelden brukte rom

For eksempel: deponier, datasentre, underjordiske parkeringsplasser.

INDUSTRIELL VENTILASJON

SUP 1

Rom med høye hygienekrav

For eksempel: Sykehus, legemidler, optikk og elektronikk.

SUP 2

Rom med middels hygienekrav

For eksempel: Matindustri.

SUP 3

Rom med normale hygienekrav

For eksempel: Lokaler i matindustrien der det ikke er høye hygienestandarder.

SUP 4

Rom uten hygienekrav

For eksempel: Bil- og verksteder.

SUP 5

Produksjonsområder for tungindustri

For eksempel: stålfabrikker, metallsmelte- og sveiseselskaper.

SLUTSATS

UTENDØRS LUFT

INNENDØRS LUFT

SUP1

PM2,5≤2,5
PM10≤5

SUP2

PM2,5≤5
PM10≤10

SUP3

PM2,5≤7,5
PM10≤15

SUP4

PM2,5≤10
PM10≤20

SUP5

PM2,5≤15
PM10≤30

Kategori

PM2,5

PM10

ePM1

ePM1

ePM2,5

ePM10

ePM10

ODA1

≤10

≤20

60%

50%

60%

60%

50%

ODA2

≤15

≤30

80%

70%

70%

80%

60%

ODA3

>15

>30

90%

80%

80%

90%

80%