Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene regulerer vilkårene mellom kunden og selgeren i e-butikken til filtrimeister.no.

  1. Salgsbetingelser

1.1. Salgsbetingelsene gjelder kjøp av varer og tjenester mellom kjøper og selger fra nettbutikken www.filtrimeister.no (heretter kalt Filtrimeister).

1.2. I tillegg til disse vilkårene er det juridiske forholdet som oppstår ved kjøp av produkter fra Filtrimeisters nettbutikk styrt av forbrukervernloven og annen gjeldende lovgivning i kongeriket Norge.

1.3. Filtrimeister forbeholder seg retten til å gjøre endringer i salgsbetingelsene. Disse endringene gjenspeiles på nettstedet www.filtrimeister.no

1.4. Bildene av produktene i nettbutikken er kun for illustrasjonsformål og kan avvike fra de faktiske produktene.

1.5. Det kan oppstå utilsiktede feil i beskrivelsen av produktene i nettbutikken. Vi anbefaler å sjekke dataene på produsentenes nettsteder.

1.6. Filtrimeister har rett til å trekke seg fra salgskontrakten som ble inngått via e-butikken uten sanksjoner, og ikke overlevere de bestilte varene eller levere tjenesten i følgende tilfeller:

– varene har gått tom for lager

– at prisen eller varenes egenskaper har blitt vist feil i e-butikken på grunn av en systemfeil;

– hvis kjøperen ikke oppfyller vilkårene satt av Filtrimeister.

Hvis Filtrimeister ikke er i stand til å oppfylle bestillingen, vil Filtrimeister kontakte kjøperen og returnere det betalte beløpet når kjøperen har klart å foreta en forskuddsbetaling for varene.

  1. Priser

2.1. Alle priser oppført i nettbutikken er i Norske Kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift, i samsvar med gjeldende momssats i momsloven.

2.2. Transportprisen legges til prisen i henhold til leveringsmetoden valgt av kjøper.

2.3. Prisene er gyldige fra bestillingen er plassert til utløpsdatoen for den fullførte bestillingen (1 dag etter at bestillingen er plassert).

2.4 Betaling for bestillinger skjer etter kundens valg enten a) VIPPS; (b) ved bankoverføring på grunnlag av en faktura; (c) i tilfelle en kredittavtale, i avdrag.

  1. Bestille en ordre

3.1. Legg til ønsket vare i handlekurven.

3.2. For å se innholdet i handlekurven, velg kjøpesummen øverst til høyre på nettstedet.

3.3. For å bestille, velg leveringsmetoden som passer deg.

3.4. Etter å ha valgt leveringsmetode, fyll ut de obligatoriske feltene med dataene dine.

3.5. Når du har oppgitt detaljene dine, velger du betalingsmåten som passer deg.

3.6 For å bekrefte bestillingen, merker du av i boksen «Ja, jeg godtar vilkårene» og velger deretter «Neste».

3.7. Bestillinger plassert i nettbutikken Filtrimeister behandles på virkedager man-fre 10.00-16.00. Hvis bestillingen sendes på fredag ​​eller siste virkedag før klokka 12.00 en annen virkedag, blir bestillingen din behandlet neste virkedag.

  1. Ikrafttredelse av salgskontrakten

4.1. Med kontrakten for salg av varer forplikter Filtrimeister seg til å overlevere kjøperen den eksisterende, produserte eller fremtidige anskaffelsen fra Filtrimeister og gjøre eierskapsoverføringen mulig til kjøperen, og kjøperen forplikter seg til å betale Filtrimeister fakturaen og godta varene.

4.2. Bestillinger som ikke er betalt for vil bli kansellert 7 dager etter at bestillingen ble plassert.

4.3. Salgskontrakten trer i kraft ved mottakelse av betalingen fra kjøperen til Filtrimeisters bankkonto eller, i tilfelle salg med kredittavtale, etter bekreftelse av bestillingen fra Filtrimeister.

  1. Levering

5.1. Etter at salgskontrakten trer i kraft, kan varene mottas på fire måter:

5.1.1. Budfirmaet vil levere varene til deg på adressen som er angitt på bestillingen;

5.1.2. Varene vil bli sendt til deg på pakkemaskinen Bring som er merket på bestillingen

5.1.3 Varene kan hentes av deg selv på grunnlag av en tidligere avtale;

5.1.3 Mindre produkter kommer med konvolutten til Posten;

5.2. Leveringsbetingelsene angitt på e-butikkens nettsted er gyldige fra det øyeblikket bestillingsbeløpet er mottatt på nettbutikkens bankkonto.

5.3 For å kunne levere uten forsinkelse må det utvises forsiktighet og sanne og gyldige data må gis når du legger inn leveringsdataene når du bestiller.

5.4. Filtrimeister er ikke ansvarlig for forsinkelsen i leveransen av varene hvis varene har blitt overlevert til logistikkpartnerne i tide, men forsinkelsen i leveransen skyldes forhold utenfor filtermesterens kontroll.

  1. Returrett

6.1. Etter å ha mottatt bestillingen, har kjøperen rett til å trekke seg fra kontrakten som ble inngått i e-butikken innen 14 dager. 14-dagers returrett gjelder bare private forbrukere. Angreretten gjelder ikke juridiske personer.

6.2. Det returnerte produktet må være komplett (inkluderer produktemballasjen og alle elementene som er inkludert i produktemballasjen, etc.). Hvis produktet er kjøpt som en del av en kampanje der et annet produkt er lagt til produktet, må du returnere hele settet (dvs. alle produktene).

6.3. I tilfelle forverring av varene som skal returneres, er kjøperen ansvarlig for verdifall på grunn av bruken av varene.

6.4. For å returnere varene, fyll inn varereturskjemaet på Filtrimeister-siden eller send inn en søknad om uttak av fritt skjema og send den til no@filtrimeister.no senest den siste dagen for å utøve angreretten (14p) før 17.00, etter mottak av varene.

6.5. Kjøperen må returnere varene innen 14 dager etter innlevering av søknaden eller bevise at han har overlevert varene til logistikkselskapet innen nevnte periode.

6.6. Ved mottak av angresøknaden skal Filtrimeister umiddelbart returnere til kjøperen, men senest etter 14 dager, alle gebyrer mottatt fra kjøper på grunnlag av kontrakten.

6.7. Alle kostnader for uttak direkte fra varene skal bæres av kjøperen.

  1. Force majeure

7.1. Filtrimeister er ikke ansvarlig for skader forårsaket til Kunden eller forsinkelse i levering av varene hvis skaden eller forsinkelsen i levering av varene skyldes forhold som Filtrimeister ikke kunne påvirke eller forutse.

  1. Behandling av personopplysninger

8.1. Kjøper gir rett til å samle inn og behandle kjøperens personopplysninger (navn, telefonnummer, pakkelevering og / eller hjemmeadresse, e-postadresse) ved å legge inn dataene i nettbutikken og bekrefte dem, og å videresende personopplysninger til logistikkpartnerne for levering av varene.

8.2. Filtrimeister har rett til å bruke kontaktinformasjonen til kjøperen til å videresende reklame og annen informasjon til kjøperen.

8.3. Kjøperen har til enhver tid rett til å forby innsamling og bruk av sine personlige data, med mindre det er nødvendig for innsamling av et krav som følge av kontrakten eller for levering av varene.

8.5. Personopplysninger lagres på Filtrimeister-serveren i 7 år, fra overføring av data til Filtrimeister av klienten. For mer detaljert informasjon om bruk, lagring og ødeleggelse av personopplysninger, har kunden rett til å kontakte Filtrimeister kundesupport på no@filtrimeister.no

  1. Fremgangsmåte for innlevering av krav

9.1. Filtrimeister er ansvarlig for manglende overholdelse eller mangler på varene som er solgt til kjøperen, som kommer til syne innen to år fra levering av varene til kjøperen. Vi tillater juridiske personer en 1-måneders kravsperiode.

9.2. Ved en mangel har kjøperen rett til å kontakte Filtrimeister senest innen en måned, og sende inn en faktura på grunnlag av hvilket kjøpet av varene ble betalt. Melding om avvik fra varene må sendes til Filtrimeisters e-postadresse no@filtrimeister.no eller ring 97340605. Hvis kjøperen ikke gir beskjed om varens avvik innen fristen gitt i denne paragrafen, frigjøres Filtrimeister fra ansvaret for manglende samsvar med varene.

9.3. Hvis det er mangel på varer, må du slutte å bruke varene, inkludert hvis de leverte varene skiller seg fra de bestilte varene, som må varsles umiddelbart, men senest innen 1 virkedag etter mottakelse av bestillingen.

9.4. Filtermesteren er ansvarlig for varens avvik og mangler som oppstår innen 2 år fra levering av varene til brukeren under følgende betingelser:

– i løpet av de første seks månedene fra leveringstidspunktet antas det at varens avvik allerede eksisterte på leveringstidspunktet, dvs. Byrden for å bevise varens samsvar er på Filtrimeister.

– seks måneder etter levering av varene, er det byrden å bevise at varene ikke er i samsvar med kjøperen.

9.5. Reparasjon eller erstatning av mangelfulle varer avtales mellom Filtrimeister og kjøper.

9.6. Filtermesteren er ikke ansvarlig for feil på varene på grunn av kjøpers feil, som har oppstått som følge av feil lagring eller bruk av varene,

9.7. Ved manglende overholdelse eller mangler ved varene, vennligst send en klage til e-postadressen ino@filtrimeister.no med angivelse av navnet på bestilleren, kontakt telefonnummer, ordrenummer og en presis beskrivelse av manglende overholdelse eller mangler på varene.

9.8. En klage angående oppdagelsen av avvik eller mangler ved varene må sendes innen to måneder fra oppdagelsen av varens avvik.

9.9. Alle krav vil bli vurdert og kjøper vil bli kontaktet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter mottakelse av kravet.

9.10. Kjøperen har rett til å kreve at Filtrimeister reduserer kjøpesummen eller avslutter kontrakten og får tilbake pengene for varene hvis Filtrimeister ikke er i stand til å reparere eller erstatte varene, reparasjonen eller utskiftingen av varen mislykkes.

  1. Kjøpers rett til å henvende seg til Forbrukerrådet

10.1. Hvis Filtrimeister har nektet å løse kjøpers klage eller kjøperen ikke er enig i løsningen som foreslås av Filtrimeister, og finner at hans eller hennes rettigheter er blitt krenket eller hans eller hennes interesser er krenket, kan kjøperen sende inn en klage til Forbrukerrådet. Kjøperen kan fremsette en klage selv eller gjennom en representant. Alle informasjonen er tilgjengelig på Forbrukerrådet sitt  hjemmeside.